Банди Галхүү

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Боловсрол
1992 - 1996 Монгол Улсын Их Сургууль

Имэйл