ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ
Хүүхэндүү
Сугир
ИТХ-ын Дарга

Боловсрол

  • 2004 - 2008 Засагт хаан Дээд Сургууль

Туршлага

  • 2000 - 2012 Манлай сумын Засаг дарга
  • 2014 - 2016 Манлайн шүтээн хоршооны дарга
  • 2016 - Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын дарга

Имэйл

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 115
  • НИЙТ:
  • 42 696
Сумдууд