ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

2015-11-09 11:33

Өмнөговь аймгийн иргэд оюунлаг, төлөвшсөн, чинээлэг амьдралтай байж, аюулгүй цэвэр, эрүүл, орчинд амьдарч ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн, дэд бүтэц, аялал жуулчлал, уул уурхайн үйлдвэрлэл болон бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тулгуурлан аймгийн нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудыг ард иргэдийн идэвхтэй оролцоонд түшиглэн нөөц боломжоо дайчлан шийдвэрлэж, төрийн ба төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн хамтын оролцоотойгоор орон нутгийн дэвшилтэт хөгжлийг хангахад оршино.


2015-11-09 11:33

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Дэд ангилал

  • ӨНӨӨДӨР:
  • 95
  • НИЙТ:
  • 195 223
Сумдууд