Тайлан нийт 5

АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2019 ОНЫ ТАЙЛАН
2020-01-14 12:05
АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН 2019 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН Хэлэлцсэн асуудал, гарсан шийдвэрүүдийг танилцуулбал: <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Бодлогын чанартай хөтөлбөр, төлөвлөгөө, журмуудын талаар: “Өмнөговь айм..
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2018 ОНЫ ТАЙЛАН
2019-01-17 12:20
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД, ТҮҮНИЙ АЖЛЫН АЛБАНААС 2018 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН Нэг. Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны талаар Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэ..
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН 2017 ОНЫ ТАЙЛАН
2017-12-06 14:21
АЙМГИЙН ИТХ-ЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД, ТҮҮНИЙ АЖЛЫН АЛБАНААС 2017 ОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖЛЫН ТАЙЛАН Дээрх хэлэлцсэн асуудал, гаргасан шийдвэрүүдийн 19 хувийг нийгмийн, 4 хувийг эдийн засгийн, 14 хувийг дэд бүтэц, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны, 30 хувийг орон..