ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛААС БАТЛАГДАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСӨЛ нийт 1

“АЮУЛГҮЙ ӨМНӨГОВЬ” ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСОЛ ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ
2015-12-24 10:15
Хөтөлбөр батлах тухай Монгол улсны Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2“ж” дахь заалт, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуули..