ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

2015-11-09

НӨУЁ-ыг төлөвшүүлэн бэхжүүлэх, төрийн албыг хүнд суртал авлигаас ангид байлгаж хариуцлагатай уул уурхайг хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, аялал жуулчлалтай хослуулан, бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан хөгжүүлэх, аймгийн нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудыг иргэдийн идэвхтэй оролцоо, хяналтанд тулгуурлан шийдвэрлэх, орон нутгийг бие даан хөгжүүлэхэд нөөц боломжоо дайчлан, хэмнэлтийн горим, хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдлүүдийг сонгон, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, баялаг бүтээгчдийн хамтын оролцоотойгоор орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангах явдал юм.

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 828
378 / 46%
151 / 18%
158 / 19%
64 / 8%
77 / 9%