Санал асуулга

Та багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралдаа оролцдог уу? (15 нийт санал)

 • Тийм
  33%
 • Үгүй
  66%

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчид тойрогтоо ажиллаж байна уу? (3 нийт санал)

 • Тийм
  33%
 • Үгүй
  66%

Та аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас гарч байгаа тогтоол шийдвэрийн мэдээллийг хангаллтай авч чадаж байна уу? (2 нийт санал)

 • Тийм
  50%
 • Үгүй
  50%

Аймгийн нутаг дэвгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх үйлчилгээний газруудын ажиллах хугацааг шөнийн 02 цаг хүртэл сунгаж өөрчлөх талаар та ямар саналтай байна вэ? (72 нийт санал)

 • Хуучин хэвээр байхыг дэмжиж байна
  56%
 • Шөнийн 02 цаг хүртэл сунгахыг дэмжиж байна
  43%

Аймгийн нутаг дэвгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй согтууруулах ундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий цэгүүдэд долоо хоног бүрийн Лхагва гаригт согтууруулах ундаагаар үйлчлэх, худалдаалахыг хориглох тухай аймгийн Засаг даргын захирамжийг өөрчилж сар тутмын нэг өдөр болгож өөрчлөх талаар та ямар саналтай байна вэ? (50 нийт санал)

 • Хуучин хэвээр байхыг дэмжиж байна
  54%
 • Сар тутмын нэг өдөр болгохыг дэмжиж байна
  46%

 • ӨНӨӨДӨР:
 • 304
 • НИЙТ:
 • 260 737